Το όραμα (vision) στην επιχειρηματικότητα – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X