Σεμινάρια Μάρκετινγκ & Ομιλίες

1.500+

Ώρες εκπαίδευσης επιχειρηματιών

Τα σεμινάρια που παρέχω ανήκουν σε δύο βασικές κατηγορίες: στα Εργαστήρια Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής όπου οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τεχνικές και γνώσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης αλλά και του τζίρου των επιχειρήσεών τους και στα Εργαστήρια Ανάπτυξης Επιχειρηματιών που στοχεύουν στο να αναπτύξουν τον ίδιο τον επιχειρηματία και τις δεξιότητες του & κατ' επέκταση οι νέες αυτές δεξιότητες να συντελέσουν στην υγιή ανάπτυξη της επιχείρησής του.

Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στο αξίωμα του μάνατζεμεντ: "The change comes from Within" (η αλλαγή έρχεται από μέσα μας).

Η εκπαιδευτική - συμβουλευτική μου προσέγγιση αποτελείται από 4 διακριτές μορφές:

  • το "γνωρίζω τι" (know-what),
  • το "γνωρίζω γιατί" (know why),
  • το "γνωρίζω πώς" (know how) και
  • το "γνωρίζω ποιόν" (know-who).

Ομιλίες

Είμαι τακτικά καλεσμένος ομιλητής σε διάφορες ομιλίες, σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπου παρουσιάζω θέματα μάρκετινγκ, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης επιχειρηματιών.

Συνίσταται η έγκαιρη δέσμευση θέσης καθώς πολλές φορές οι διαθέσιμες θέσεις εξαντλούνται

X