Τήρηση προσωπικών δεδομένων – Ανανεωμένοι όροι Βάσει Κανονισμού GDPR με ισχύ από 25/5/2018

Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους Προστασίας των Προσωπικών σας δεδομένων.

Marketing Consultant – Ευθύμιος Σαρανταένας
ΕΔΡΑ: Λ. Κηφισίας 179, Μαρούσι Αττικής
Τηλ. 211-7706299

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

(Άρθρο 11 και 1 του Ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με απόφαση 408/1998 της Αρχής για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την γνωστοποίηση με αριθμό πρωτοκόλλου της ΑΠΔΠΧ ΓΝ/ΕΙΣ/813/17-06-2013)

Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες μας καθώς και τους καταναλωτές γενικότερα, ότι τηρούμε αρχείο μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργαζόμαστε τέτοια δεδομένα.

1. Σκοποί Επεξεργασίας

Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η διατήρηση αρχείου πελατών και προμηθευτών, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (Marketing) ή απ’ ευθείας διαφήμισης και απ’ ευθείας προώθησης υπηρεσιών, ή στατιστική επιστημονική έρευνα και έρευνα αγοράς ή δημόσιες σχέσεις και άλλες βοηθητικές λειτουργίες.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πελατών μας, καταναλωτών, συνεργατών και συμβούλων μας, προμηθευτών μας και συμμετεχόντων σε έρευνες αγοράς, δημοσκοπήσεις και διαγωνισμούς. Τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι δεδομένα που αφορούν στοιχεία αναγνώρισης (στοιχεία ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση και τηλέφωνο). Αυτά τα δεδομένα ανακοινώνονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στις δηλώσεις συμμετοχής των σεμιναρίων, στην εγγραφή στο newsletter ή στα ebooks μας ή αντλούνται από δημόσια προσιτούς καταλόγους και οδηγούς, καταλόγους εκθέσεων, επαγγελμάτων, εταιριών, διαφημιστικά φυλλάδια κλπ (τα οποία αφορούν μονο εταιρικά emails πχ [email protected]). Τα πιο πάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσιοποιούν τα ίδια τα υποκείμενα αυτών, είτε προκειμένου να καθίστανται εφικτή η εξυπηρέτηση και/ή ενημέρωσή τους από την εταιρία μας, είτε προκειμένου να συμμετάσχουν σε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς που διοργανώνονται από την εταιρία μας.

2. Αποδέκτες

* Ενεργούμε μόνοι μας την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εμείς συγκεντρώνουμε και ουδέποτε διαθέτουμε, ή κοινοποιούμε, ή ανακοινώνουμε σε τρίτους, ή εμπορευόμαστε προσωπικά δεδομένα.
* Δεν επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα δεδομένα.
* Με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασχολούνται μόνον επιλεγμένα στελέχη μας, τα οποία έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία και μόνον αυτά έχουν πρόσβαση σε βάσεις προσωπικών δεδομένων.

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ευθύμιος Σαρανταένας, με έδρα στη Λ. Κηφισίας 179, Μαρούσι, τηλ. 211-7706299

4. Υπευθύνος Προστασία Προσωπικών Δεδομένων & Επεξεργασίας

Αρμόδιο στέλεχος της εταιρίας μας για θέματα προσωπικών δεδομένων είναι ο κ. Ευθύμιος Σαρανταένας, τηλ. 211-7706299, fax. 700 700 8343 , e-mail: [email protected]

5. Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης κλπ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του τηρούμενου φακέλου του με όλα τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα στοιχεία που περιοδικά προστίθενται ή αφαιρούνται από το φάκελό του και τη λογική κάθε τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, αν και όποτε υφίσταται τέτοια (δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 ν. 2472/97, όπως ισχύει καθώς και του GDPR). Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται με υποβολή έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, απευθυνόμενη προς την εταιρία μας και τον προαναφερθέντα εκπρόσωπό μας, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και θα διευκρινίζεται με ποιο τρόπο ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι η εταιρία μας έχει συλλέξει και επεξεργάζεται προσωπικά του δεδομένα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε νόμιμες αντιρρήσεις ή αλλαγές/τροποποιήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης του αρ. 13 ν. 2472/97, όπως ισχύει και του GDPR).

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρία μας, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρία μας και συγκεκριμένα στον κ. Ευθύμιο Σαρανταένα, τηλ. 211-7706299, fax. 211 770 4604 , e-mail: [email protected]

6. Cookies

Όπως στους περισσότερους ιστοτόπους στο διαδίκτυο έτσι και στο marketingconultant.gr ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που ο χρήστης περιηγείται στο site. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να προσφέρει η marketingconultant.gr σημαντικές υπηρεσίες. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών των χρηστών μέσω του διαδικτύου. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον προσωπικό του browser να εμποδίζει από το να δέχεται νέα cookies ή να ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό δίσκο. Αν ο χρήστης επιλέξει να εμποδίζει τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό του δίσκο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Με την πλοήγηση δε σ’ αυτήν αποδέχεται την χρήση των coockies.

7. Google Analytics

– To marketingconultant.gr χρησιμοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες του Google Analytics βάσει των διαφημίσεων προβολής: Επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων.

– Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

– Το marketingconultant.gr χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.

– Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, ενδέχεται να προβάλλουν τις διαφημίσεις μας σε ιστότοπους στο Διαδίκτυο.

– Το marketingconultant.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookies αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookies τρίτων (όπως το DoubleClick cookie), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό μας.

– Το marketingconultant.gr  και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookies αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookies τρίτων (όπως το DoubleClick cookie), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών μας, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στο tmstore.gr.

– Τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτων (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το Google Analytics για την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων στο επιλεγμένο κοινό.

8. Ειδοποίηση παραβίασης

Στην περίπτωση απώλειας ή διαρροής προσωπικών δεδομένων, την διαδικασία ενημέρωσης εντός 72 ωρών των εμπλεκομένων χρηστών, του κοινού και της ρυθμιστικής αρχής αναλαμβάνει ο σύμβουλος μάρκετινγκ Ευθύμιος Σαρανταένας μέσω email και γνωστοποιεί το γεγονός σε ένα ηλεκτρονικό και σε ένα έντυπο μέσο. Ταυτόχρονα ενεργοποιείται μηχανισμός προστασίας και επαναφοράς που έχει αναλάβει εξωτερική εταιρία συνεργάτης μας. Τον συνολικό έλεγχο της διαδικασίας επιβλέπει το νομικό τμήμα της επιχειρήσης με επικεφαλής την δικηγόρο κα Γιάννα Μπαντέκα ([email protected]).

9. Συγκατάθεση

Σε όλες της φόρμες επικοινωνίας ζητείται ρητά η συγκατάθεση του χρήστη στους όρους αυτούς.

10. Συμμετοχή σε Ομιλίες

Με τη συμμετοχή σας στις Ομιλίες του συμβούλου μάρκετινγκ Θέμη Σαρανταένα (στις οποίες ο ίδιος είναι διοργανωτής) συμφωνείτε με την εγγραφή σας, στην διατήρηση των στοιχείων σας σε αρχείο πελατών, για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (Marketing) ή απ’ ευθείας διαφήμισης και απ’ ευθείας προώθησης υπηρεσιών, ή στατιστική επιστημονική έρευνα και έρευνα αγοράς ή δημόσιες σχέσεις και άλλες βοηθητικές λειτουργίες. Ακόμα συμφωνείτε στην φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των ομιλιών όπου ενδεχόμενος να απεικονίζεστε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρία μας, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρία μας και συγκεκριμένα στον κ. Ευθύμιο Σαρανταένα, τηλ. 211-7706299, fax. 211 770 4604 , e-mail: [email protected]

Ακόμα, δίνετε την συγκατάθεσή σας για λήψη φωτογραφιών ή/και video για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς των υπηρεσιών του συμβούλου μάρκετινγκ Θέμη Σαρανταένα. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τη παρουσία σας σε φωτογραφίες ή/και video πρέπει να το δηλώσετε στους διοργανωτές πριν την έναρξη της εκδήλωσης στο e-mail: [email protected]

X