Κοινωνική συνείδηση. Δεν είναι μόδα. Είναι εργαλείο! – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X