Το μέλλον των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων μέσα από Συστάδες Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικά Δίκτυα – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X