Στο ταγκό χρειάζονται πάντα δύο. Το ίδιο και στην πώληση. – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X