Πουλώντας χρησιμοποιώντας την συναισθηματική νοημοσύνη – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X