Ο εχθρός του επιτυχημένου είναι το πιο επιτυχημένο. – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X