Συμμετοχή του συμβούλου μάρκετινγκ Θέμη Σαρανταένα στη 7η Διημερίδα & Έκθεση με θέμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 5 & 6/03/2016 – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X