Συμμετοχή στο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤ/ΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Α.Ε. 13 Σεπτεμβρίου 2015 – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X