Συμμετοχή στο 13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ “FITNESS MEETING 2015” 2 – 3 & 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X