Ομιλία στο το ετήσιο συνέδριο του ΠΣΑΣ στις 25 Ιανουαρίου 2018 – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X