Ομιλία στο διήμερο συνέδριο εκπαίδευσης της εταιρίας Beauty Services στις 2/11/2014 – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X