Ομιλία στο ΚΕΠΑ (Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιστικής Ανάπτυξης) Θεσσαλονίκης – Σεπτέμβριος 2017 – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X