Ο πιεστικός πωλητής είναι ένας κακός πωλητής! – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X