Ευελιξία στη στρατηγική του μάρκετινγκ προς τη νέα Ελληνική πραγματικότητα – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X