Εκπαίδευση προσωπικού. Δεν είναι έξοδο. Είναι επένδυση. – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X