3 τεχνικές διαχείρισης προσωπικού & 4 τεχνικές διαχείρισης εργοδότη για περισσότερες πωλήσεις» – Πιστοποιημένος Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης Σαρανταένας
X