Άρθρα - Νέα - Tips Μάρκετινγκ
4 Μαρτίου 2012
Θέμης Σαρανταένας

Xinis Education Festival 2012

Ομιλία μου με θέμα το Τουριστικό Μάρκετινγκ «Προϊόν Ελλάδα: από την Στρατηγική στην Επικοινωνία» Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012 στις 18.00
X