Άρθρα - Νέα - Tips Μάρκετινγκ
7 Ιουλίου 2013
Θέμης Σαρανταένας Σύμβουλος Μάρκετινγκ

Το μέλλον των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων μέσα από Συστάδες Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικά Δίκτυα

Σήμερα, στη δύσκολη οικονομικά και ανταγωνιστικά εποχή, οι επιχειρήσεις πρέπει να βρουν σχηματισμούς να δικτυωθούν και να ωφεληθούν από αυτούς. Η έννοια των Συστάδων Επιχειρήσεων που […]
X