Άρθρα - Νέα - Tips Μάρκετινγκ
7 Απριλίου 2012
les nouvelles estetiques and spa Θέμης Σαρανταένας

Οι μεγάλες προσφορές δεν είναι λύση στην κρίση

Στις περιόδους ύφεσης, η μόνη κατηγοριοποίηση των καταναλωτών που μπορεί να αποδώσει είναι η τμηματοποίηση βάσει των ψυχολογικών χαρακτηριστικών, που αφορά ουσιαστικά τις συναισθηματικές αντιδράσεις τους […]
X