Άρθρα - Νέα - Tips Μάρκετινγκ
27 Νοεμβρίου 2012

Διαφορές στη διαφημιστική προσέγγιση μεταξύ Δύσης & Ανατολής

Τον τελευταίο αιώνα έχουμε δει μια τεράστια διαφοροποίηση στην σημασία που αποδίδει η δυτική κοινωνία στην ομορφιά, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, σε σχέση με την σημασία […]
X